Testen, keuren & certificeren

Afhankelijk van het type product en kwaliteit van het testmodel kunnen verschillende testen uitgevoerd worden. Indien het eindproduct moet voldoen aan bepaalde keurmerken, normen en/of richtlijnen dan kunnen wij hierbij ondersteunen.

Testplan

Eerst onderzoeken we welke wet- en regelgeving van toepassing is op het product. Op basis daarvan wordt een testplan opgesteld en zullen de benodigde testen (al dan niet volgens (inter)nationale normen en testmethoden) uitgevoerd worden door een externe testfaciliteit. Voorbeelden van vaak voorkomende testen zijn EMC-, IP- en klimaattesten. Naast de essentiële testen kunnen er, bijvoorbeeld om marketingtechnische redenen, ook aanvullende testen worden uitgevoerd.

 

Testcriteria opstellen

Elk product is anders. Het is dan ook van belang dat er kritisch gekeken wordt naar alle relevante testen. Afhankelijk van de test bestaan er algemene testcriteria, zoals bij een IP-test. De IP-waarde van een product wordt gebruikt om aan te duiden in welke mate het product bestand is tegen vaste objecten / materialen en water. Hoe hoger de waarde, des te hoger de beschermingsgraad. Het ‘bestand zijn tegen’ hierin is echter niet exact gedefinieerd en voor elk product anders. Deze zaken worden verder gespecificeerd in de testcriteria.

(Interne) pre-testen

De testen bij een testfaciliteit kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Ook is soms het aantal testmodellen beperkt. Om die reden worden er voorafgaand (voor zover mogelijk) interne ‘pre-testen’ uitgevoerd. De kans op negatieve testresultaten bij de testfaciliteit wordt op die manier zo veel mogelijk beperkt. Gedurende de pre-testen zullen we waar nodig het product verder optimaliseren. Bij positieve testresultaten wordt het product vrijgegeven voor de officiële testen.

 

Optimalisatie

Bij onverhoopte negatieve testresultaten  zal er een optimalisatie plaatsvinden. Voor het specifieke probleem zoeken we een oplossing en deze voeren we door in het product. Vervolgens zal, eventueel na enkele pre-testen, het product opnieuw aangeboden worden voor de testen.

Na positieve testresultaten wordt alle documentatie opgesteld en kan (indien van toepassing) een keurmerk worden aangebracht op het product, zoals een CE-markering. Indien gewenst kan het product verder geoptimaliseerd worden, mits deze wijzigingen geen invloed hebben op de testresultaten. Uiteindelijk geven we het product vrij voor productie.

Balini Productie

  • Rijksstraatweg 171
    6573 CN Beek (Berg en Dal)
    Nederland
  • +31 (0)24 679 32 72
  • +31 (0)24 679 24 86
  • info@balini.nl

Copyright © 2024 Balini Productie - All rights reserved - Privacy statement